o zone login
  1. You are at:
  2. Home
  3. Cymraeg
  4. Ein sefydliad
  5. Y Cyngor

Y Cyngor

Mae'r Cyngor yn gyfrifol am sicrhau bod y GOsC yn cyflawni ei amcanion statudol.

Mae'n pennu’r cyfeiriad strategol ar gyfer y sefydliad ac yn goruchwylio gweithrediad y strategaeth honno. Mae rôl fanwl y Cyngor i’w gweld yn y Llawlyfr Llywodraethu.

Mae'r Cyngor yn cynnwys pum aelod lleyg a phum aelod sy’n osteopathiaid, oll wedi'u penodi gan y Cyfrin Gyngor.

Mae Cymdeithion y Cyngor yn cymryd rhan mewn trafodaethau yn y cyfarfodydd hefyd ond ni chânt bleidleisio ar benderfyniadau. Gweler y wybodaeth isod.

Dr Bill Gunnyeon     
Dr Bill Gunnyeon (Chair)
Lay member

   
 Sarah Botterill  Daniel Bailey  Council member Elizabeth Elander
Sarah Botterill
Lay member

Daniel Bailey
Osteopath member

Elizabeth Elander
Osteopath member

 Caroline Guy  Council member Simeon London  Deborah Bowman
Caroline Guy
Osteopath member

Simeon London
Osteopath member

Professor Deborah Bowman
Lay member

 Dr Denis Shaughnessy  Deborah Smith  In image of Dr Patricia McClure
Dr Denis Shaughnessy
Lay member

Deborah Smith
Osteopath member

Dr Patricia McClure
Lay member

Cymdeithion y Cyngor

Mae Cymdeithion y Cyngor yn cymryd rhan mewn trafodaethau yng nghyfarfodydd y Cyngor a Phwyllgorau ond ni chânt bleidleisio ar benderfyniadau.

Nod rhaglen Cymdeithion y Cyngor yw nodi a datblygu unigolion yn y proffesiwn osteopathig sydd â'r potensial i ymgymryd â swyddi anweithredol yn y dyfodol, boed hynny yn y GOsC neu mewn sefydliadau eraill.

Mae Cymdeithion y Cyngor yn derbyn hyfforddiant a chefnogaeth i'w helpu gyda'r cyfle datblygu hwn.

Mae gennym ddau Gydymaith o'r Cyngor.

Photo of Laura Turner Harriet Lambert crop

Laura Turner
Council Associate

Harriet Lambert
Council Associate