o zone login
  1. You are at:
  2. Home
  3. Cymraeg
  4. Ein sefydliad
  5. Y Cyngor

Y Cyngor

Mae'r Cyngor yn gyfrifol am sicrhau bod y GOsC yn cyflawni ei amcanion statudol.

Mae'n pennu’r cyfeiriad strategol ar gyfer y sefydliad ac yn goruchwylio gweithrediad y strategaeth honno. Mae rôl fanwl y Cyngor i’w gweld yn y Llawlyfr Llywodraethu.

Mae'r Cyngor yn cynnwys pum aelod lleyg a phum aelod sy’n osteopathiaid, oll wedi'u penodi gan y Cyfrin Gyngor.

Mae Cymdeithion y Cyngor yn cymryd rhan mewn trafodaethau yn y cyfarfodydd hefyd ond ni chânt bleidleisio ar benderfyniadau. Gweler y wybodaeth isod.

photo of Jo Clift     
Jo Clift (Chair)
Lay member

   
 A picture of Harry Barton  Daniel Bailey  A picture of Gillian Edelman
Harry Barton
Lay member

Daniel Bailey
Osteopath member

Gill Edelman
Lay member

 Caroline Guy  Council member Simeon London  Deborah Bowman
Caroline Guy
Osteopath member

Simeon London
Osteopath member

Elizabeth Elander
Osteopath member

 Dr Denis Shaughnessy  Sandie Ennis  
Dr Patricia McClure
Lay member

Sandie Ennis
Osteopath memberCymdeithion y Cyngor

Mae Cymdeithion y Cyngor yn cymryd rhan mewn trafodaethau yng nghyfarfodydd y Cyngor a Phwyllgorau ond ni chânt bleidleisio ar benderfyniadau.

Nod rhaglen Cymdeithion y Cyngor yw nodi a datblygu unigolion yn y proffesiwn osteopathig sydd â'r potensial i ymgymryd â swyddi anweithredol yn y dyfodol, boed hynny yn y GOsC neu mewn sefydliadau eraill.

Mae Cymdeithion y Cyngor yn derbyn hyfforddiant a chefnogaeth i'w helpu gyda'r cyfle datblygu hwn.

Mae gennym ddau Gydymaith o'r Cyngor.

Photo of Laura Turner Gabrielle Anderson

Laura Turner
Council Associate

Gabrielle Anderson
Council Associate