o zone login
  1. You are at:
  2. Home
  3. Cymraeg
  4. Amdanom ni

Amdanom ni

Mae’r Cyngor Osteopathig Cyffredinol (y Cyngor) yn rheoleiddio ymarfer osteopathig yn y Deyrnas Unedig.

GOsC building front imageYn ôl y gyfraith, mae’n rhaid i osteopathiaid gofrestru gyda’r Cyngor Osteopathig Cyffredinol i ymarfer yn y DU.

Rydym yn gweithio gyda’r cyhoedd a chydag osteopathiaid i hybu diogelwch cleifion trwy gofrestru gweithwyr proffesiynol cymwys. Rydym hefyd yn gosod, yn cynnal ac yn datblygu safonau ar gyfer ymarfer ac ymddygiad osteopathig.

Rydym yn cadw Cofrestr osteopathiaid, sef cyfeirlyfr cyflawn o’r holl osteopathiaid sydd â hawl i ymarfer yn y DU. Gallwch ddefnyddio’r Gofrestr osteopathiaid i ddod o hyd i osteopath yn lleol.