o zone login
  1. You are at:
  2. Home
  3. Cymraeg
  4. Adnoddau a chyhoeddiadau
  5. Ymchwil ar bryderon a chwynion osteopathig

Ymchwil ar bryderon a chwynion osteopathig

Mae'r National Council for Osteopathic Research (NCOR) yn cynhyrchu adroddiad sy'n casglu data pryderon a chwynion gan y Cyngor Osteopathig Cyffredinol (GOsC), y corff aelodaeth proffesiynol sef yr Institute of Osteopathy (iO) a thri yswiriwr osteopathiaid. Mae'r adroddiad yn unigryw i'r proffesiwn osteopathig ac yn rhoi adborth gwerthfawr i osteopathiaid, myfyrwyr a darparwyr addysgol.

Mae’r NCOR yn gorff ymchwil annibynnol ar gyfer osteopathi ac fe'i hariennir gan ei grwpiau rhanddeiliaid: y Cyngor Osteopathig Cyffredinol, yr Institute of Osteopathy, The Osteopathic Foundation a darparwyr addysg osteopathig y DU. Mae cyngor llywodraethu’r NCOR yn cynnwys cynrychiolwyr o'r grwpiau rhanddeiliaid hyn a dau aelod cyfetholedig, sy'n cynrychioli ymarferwyr preifat a'r GIG. Mae’r NCOR wedi'i leoli yng Ngholeg Prifysgol Osteopathi.

Am ragor o wybodaeth ac amrywiaeth o adnoddau ewch i wefan yr NCOR.

Adroddiad Pryderon a Chwynion yr NCOR 2013-21
Adroddiad Pryderon a Chwynion yr NCOR 2013-19