o zone login
  1. You are at:
  2. Home
  3. Cymraeg
  4. Adnoddau a chyhoeddiadau
  5. Helpu cleifion i wneud penderfyniadau

Helpu cleifion i wneud penderfyniadau

Mae gennym amrywiaeth o adnoddau ar gyfer cleifion ac osteopathiaid. Gall yr adnoddau hyn helpu osteopathiaid a chleifion i wneud penderfyniadau am ofal gyda'i gilydd, gan ystyried yr hyn sy'n bwysig i bob un ohonynt.

Cafodd yr adnoddau eu cynhyrchu ar y cyd â chleifion ac ymarferwyr gofal iechyd, gan gynnwys osteopathiaid, fel rhan o raglen ymchwil gydweithredol gyda'r Cyngor Deintyddol Cyffredinol a'r Collaborating Centre for Values Based Practice yn St Catherine's College, Rhydychen.

Nod yr adnoddau hyn yw cefnogi ymgynghoriadau llwyddiannus rhwng cleifion ac osteopathiaid drwy helpu i wrando a chyfleu eu dewisiadau, eu credoau a'u gwerthoedd unigol i'w gilydd.

I lawrlwytho'r adnoddau hyn am ddim yn Gymraeg, cliciwch ar y lluniau isod.

Adnoddau i osteopathiaid

Mae'r adnoddau canlynol yn addas i osteopathiaid:

Myfyrdod Ymarferydd

Ffurflen fyfyrio'r ymarferydd

Bydd y ffurflen hon yn helpu osteopathiaid i sgorio eu canfyddiadau eu hunain o’r gofal maen nhw'n ei ddarparu i gleifion, gan ddefnyddio mesur CARE.

Lawrlwytho'r ffurflen

 

 

 

 

Adnoddau i gleifion

Mae'r adnoddau y gall osteopathiaid eu rhannu â'u cleifion yn cynnwys:

Hanes y ClafFfurflen hanes claf

Mae'r ffurflen hon yn galluogi cleifion – yn enwedig rhai sydd â chyflyrau hirdymor – i gyflwyno eu hanes mewn ffordd sy'n ystyrlon iddyn nhw, gan gynnwys gwybodaeth am eu cyflwr, eu bywyd, a beth maen nhw'n ei wneud. Gall y ffurflen hon helpu cleifion i nodi'n glir i ymarferwyr yr hyn maen nhw ei eisiau a'i angen o'u hymgynghoriad.

Lawrlwytho'r ffurflen

 

 

 

 

Cynllunydd Nodau ClafCynllunydd Nod Cleifion

Mae'r cynllunydd hwn yn galluogi cleifion i nodi eu nodau (er enghraifft, codi plant o'r ysgol, gwneud y garddio, mynd i nofio unwaith yr wythnos, a gallu gweithio heb gymryd gormod o amser ar absenoldeb salwch) ac yna olrhain dros amser sut mae eu symptomau neu eu cyflwr yn effeithio ar y nodau hynny.

Lawrlwytho'r cynllunydd

 

 

 

Taflen/poster cleifionTaflen/poster cleifion

Gallwch anfon y daflen hon at y claf cyn ei apwyntiad i'w helpu i feddwl am ei nodau ar gyfer y driniaeth a'r hyn yr hoffai ei gael o'r ymgynghoriad. Hefyd, gallwch ddangos y wybodaeth ar ffurf poster yn nerbynfa’r clinig fel ysgogiad i gleifion.

Lawrlwytho'r daflen

 

 

 

 

Animeiddiad ‘visiting an osteopath’

Gallwch wylio'r animeiddiad hwn ar sianel YouTube y GOsC. Gellir anfon dolen at gleifion cyn iddyn nhw ymweld â chlinig osteopath i'w helpu i baratoi ar gyfer eu hymgynghoriad cyntaf ac i feddwl am eu disgwyliadau o driniaeth osteopathig.

Gwylio’r fideo:

Animation of one yellow circle and one blue circle representing a osteopath and patient with the YouTube play button in between them

 

 

 

 

 

 

Dysgwch fwy am ein rhaglen ymchwil gydweithredol

Gallwch ddarllen mwy am y rhaglen ymchwil a'r adnoddau a gynhyrchwyd mewn erthygl o'r enw Connecting patients, practitioners, and regulators in supporting positive experiences and processes of shared decision making (2019) a gyhoeddwyd yn y Journal of Evaluation in Clinical Practice.