o zone login
  1. You are at:
  2. Home
  3. Cymraeg
  4. Adnoddau a chyhoeddiadau
  5. Adroddiadau blynyddol addasrwydd i ymarfer

Adroddiadau blynyddol addasrwydd i ymarfer

Dan y Ddeddf Osteopathiaid, mae'n ofynnol i ni ddarparu adroddiadau addasrwydd i ymarfer bob blwyddyn.

Mae pob adroddiad yn rhoi arweiniad i osteopathiaid ar y safonau ymddygiad ac ymarfer uchel sydd eu hangen i gynnal eu cofrestriad. Mae'r adroddiadau'n cynnwys manylion penderfyniadau a wnaed gan y Pwyllgor Ymddygiad Proffesiynol ac unrhyw gosbau a roddwyd. Pan fydd y pwyllgor yn ymchwilio i honiad yn erbyn osteopath ac yn penderfynu nad oes sail dda i'r honiad hwnnw, gall yr osteopath ofyn i hyn gael ei gofnodi yn yr adroddiad Addasrwydd i Ymarfer nesaf.

Rydym yn cyhoeddi'r Adroddiad Addasrwydd i Ymarfer cyfredol gydag adroddiadau blynyddol y pum mlynedd diwethaf sydd wedi'u harchifo ar y wefan. Bydd fersiynau hyn o'r adroddiad blynyddol yn cael eu harchifo'n fewnol ac maent ar gael ar gais.

 

Adroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer 2022-23

Cliciwch ar y llun i ddarllen yr adroddiad cyfredol

Fitness to practice annual report 2022-23 Welsh

 

Gellir dod o hyd i adroddiadau blynyddol blaenorol yn yr archif.