o zone login
 1. You are at:
 2. Home
 3. Cymraeg
 4. Adnoddau a chyhoeddiadau

Adnoddau a chyhoeddiadau

Mae rhai o'n hadnoddau a'n cyhoeddiadau ar gael yn y Gymraeg. Gallwch weld fersiwn Saesneg o'n hadnoddau a'n cyhoeddiadau yn ein hadran Cyhoeddiadau hefyd.
Yn yr adran hon, fe welwch wybodaeth am y canlynol:

 • Safonau Ymarfer Osteopathig
 • Canllawiau addasrwydd i ymarfer myfyrwyr
 • Adroddiadau blynyddol addasrwydd i ymarfer
 • Gwybodaeth i'r cyhoedd a chleifion am gofrestru
 • Cynllun cyhoeddi’r GOsC
 • Adnoddau i gefnogi llais y claf
 • Adnoddau i gefnogi'r broses o wneud penderfyniadau gyda chleifion