o zone login
 1. You are at:
 2. Home
 3. Resources
 4. Documents Library

Documents Library

Insights into fitness to practise issue one

383kb

6 December 2023 PDF

Insights into fitness to practise issue one

Addasrwydd Myfyriwr i Ymarfer: Canllawiau i Sefydliadau Addysgol Osteopathig

241kb

5 December 2023 PDF

Addasrwydd Myfyriwr i Ymarfer: Canllawiau i Sefydliadau Addysgol Osteopathig

Guidance for education providers on student fitness to practise

Llawlyfr Sicrhau Ansawdd

1115kb

5 December 2023 PDF

Llawlyfr Sicrhau Ansawdd

Quality assurance handbook

Adroddiad Proses Dychwelyd i Ymarfer

158kb

4 December 2023 PDF

Adroddiad Proses Dychwelyd i Ymarfer

Outcome report - no meeting required

Adroddiad Proses Dychwelyd i Ymarfer

1334kb

4 December 2023 DOCX

Adroddiad Proses Dychwelyd i Ymarfer

Outcome report - meeting required

Asesiad o Berfformiad Clinigol, Canllawiau i Aseswyr ac Ymgeiswyr

323kb

4 December 2023 PDF

Asesiad o Berfformiad Clinigol, Canllawiau i Aseswyr ac Ymgeiswyr

Assessment of clinical performance - guidance for applicants

Canllawiau ar gyfer y Pwyllgor Ymddygiad Proffesiynol

137kb

4 December 2023 PDF

Canllawiau ar gyfer y Pwyllgor Ymddygiad Proffesiynol

Conditions of Practice Orders PCC Guidance

Canllawiau ar Ymddygiadau Proffesiynol ac Addasrwydd i Ymarfer Myfyrwyr Osteopathig

255kb

4 December 2023 PDF

Canllawiau ar Ymddygiadau Proffesiynol ac Addasrwydd i Ymarfer Myfyrwyr Osteopathig

Guidance about professional behaviours and fitness to practise for osteopathic students

Datganiad sefyllfa ar y berthynas rhwng Cymwysterau Cydnabyddedig a Chofrestriad

63kb

4 December 2023 PDF

Datganiad sefyllfa ar y berthynas rhwng Cymwysterau Cydnabyddedig a Chofrestriad

Student fitness to practise statement

Gwarchod y teitl osteopathig

234kb

4 December 2023 PDF

Gwarchod y teitl osteopathig

Protecting the osteopathic title

 1. 1
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 6. 7
 7. 8
 8. 9
 9. 10
 10. 11
 11. 12
 12. ...
 13. 320