o zone login

Complaints

Making a complaint about the GOsC complaint form

61kb

7 March 2017 PDF

Making a complaint about the GOsC
Complaint form

How to complain about an osteopath complaint form - Welsh

218kb

14 October 2016 PDF

Sut mae gwneud cwyn am osteopath Ffurflen gwyno a datganiad

Making a complaint about governance structure member - Welsh

247kb

14 October 2016 PDF

Gwneud cwyn am Aelod o Strwythur Llywodraethu’r Cyngor Osteopathig Cyffredinol

Making a complaint about governance structure member complaint form - Welsh

219kb

14 October 2016 PDF

Gwneud cwyn am Aelod o Strwythur Llywodraethu’r Cyngor Osteopathig Cyffredinol
Ffurflen gwyno a datganiad

Making a complaint about the GOsC complaint form - Welsh

203kb

14 October 2016 PDF

Gwneud cwyn am y Cyngor Osteopathig Cyffredinol
Ffurflen gwneud cwyn a datganiad

Complaint form members governance structure

73kb

24 March 2014 PDF

Making a Complaint about a Member of the General Osteopathic Council’s Governance Structure
Complaint and Declaration Form

Making a complaint about governance structure member

96kb

24 March 2014 PDF

Making a complaint about a member of the General Osteopathic Council's governance structure

Making a complaint about the GOsC

78kb

24 March 2014 PDF

Making a complaint about the GOsC

How to complain about an osteopath form

64kb

20 March 2014 PDF

How to complain about an osteopath form