o zone login
  1. You are at:
  2. Home
  3. Cymraeg
  4. Taflenni gwybodaeth i’r cyhoedd

Taflenni gwybodaeth i’r cyhoedd

Beth i’w ddisgwyl gan eich osteopath mae’r daflen hon ar gyfer cleifion sy’n ystyried mynd at osteopath am y tro cyntaf.

Leaflet coverMae’r wybodaeth sydd ynddi yn adlewyrchu’r cwestiynau y mae cleifion a’r cyhoedd yn gofyn i ni, o ran beth i’w ddisgwyl yn ystod yr apwyntiad cyntaf a’r rhai dilynol gydag osteopath.

Leaflet coverSafonau Gofal Osteopathig nod y daflen hon yw helpu’r cyhoedd i wybod mwy am y safonau uchel a ddisgwylir gan osteopath wedi’i gofrestru yn y DU – o ran hyfforddiant, sgiliau proffesiynol ac ymddygiad. Mae’r daflen yn ymateb i’r sicrwydd a’r hyder sy’n ofynnol gan weithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill, yn enwedig meddygon teulu a chomisiynwyr GIG.

Paratowyd y ddwy daflen ar ôl ymgynghori ag osteopathiaid a chleifion.

Pwy sy’n rheoleiddio gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol?

Mae'r daflen hon yn cael ei gyhoeddi ar y cyd gan y 12 iechyd y DU a rheoleiddwyr gofal cymdeithasol. Mae’n rhaid i weithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol sy’n gweithio yn y DU gofrestru gydag un o’r 12 o reolyddion a restrir yn y daflen hon. Mae’r sefydliadau hyn wedi cael eu sefydlu i’ch diogelu.