o zone login
  1. You are at:
  2. Home
  3. Cymraeg
  4. Dod o hyd i osteopath

Dod o hyd i osteopath

Gallwch ddefnyddio Cofrestr osteopathiaid, y wefan hon i ddod o hyd i osteopath yn lleol neu i gadarnhau bod rhywun wedi’i gofrestru fel osteopath.

Gallwch chwilio am osteopath yn ôl ei enw, cod post, tref, sir neu wlad. Pan fydd gennych restr o ganlyniadau chwilio a manylion cyswllt, gallwch ddewis practisau sy’n cynnig ymweliadau cartref neu sydd â mynediad i bobl anabl trwy glicio ar y geiriau 'Cliciwch yma i hidlo’ch canlyniadau' ac wedyn clicio ar y bocs priodol.

Ar ôl clicio ar enw osteopath yn y canlyniadau chwilio, bydd ffenestr naid yn agor ar y sgrin gyda manylion yr ymarferydd, gan gynnwys ei rif cofrestru, blwyddyn cofrestru a’i fanylion cyswllt personol.

Os yw osteopath wedi wynebu achos o addasrwydd i ymarfer ac wedi’i atal dros dro o’r Gofrestr (pan na ddylai fod yn ymarfer) neu os yw’n cael ymarfer o dan amodau penodol yn unig, cofnodir hynny yn goch wrth ymyl ei enw ar y gofrestr. Bydd ffenestr naid y manylion personol yn cynnwys dolen i ganlyniadau’r gwrandawiad addasrwydd i ymarfer.

I'm registered mark Welsh 206x184Nodau Cofrestru

Er nad ydynt yn brawf cofrestru ffurfiol, gall osteopathiaid ddangos y Nodau Cofrestru hyn yn eu practisau, ar eu gwefannau neu ar bapurau pennawd neu lythyrau. Mae’r nod ‘Rwyf wedi cofrestru’ yn cynnwys rhif cofrestru unigryw’r osteopath gyda’r Cyngor Osteopathig Cyffredinol. Gall practisau grwp ddefnyddio’r nod ‘Rydym wedi cofrestru’, a dylent ddarparu manylion unigol holl osteopathiaid y practis a’u rhifau cofrestru unigol. Dim ond ymarferwyr sydd wedi cofrestru gyda ni sy’n cael defnyddio’r nodau hyn.