o zone login
  1. You are at:
  2. Home
  3. Cymraeg
  4. Cwynion yn erbyn aelodau’r

Cwynion yn erbyn aelodau’r

Mae’r Cyngor Osteopathig Cyffredin yn ymrwymedig i ddarparu gwasanaeth hygyrch, ymatebol, tryloyw o safon uchel. Bydd unrhyw gwynion neu bryderon ynglyn ag aelodau’r Cyngor neu ei bwyllgorau, yn cynnwys aelodau cyfetholedig, yn cael eu hymchwilio’n llawn a chamau priodol yn cael eu cymryd.

Camau cyntaf

Lle bo’n bosibl, dylech fynegi eich pryderon neu’ch cwynion wrth aelod o’r Cyngor neu bwyllgor i ddechrau. Os yw hyn yn amhriodol, neu os nad yw hi’n bosibl sicrhau ateb, gellir dilyn y weithdrefn gwyno ffurfiol.

Gwneud cwyn

Complaint about member of governance structure - WelshMae’r weithdrefn gwyno hon wedi’i nodi yn ein taflen am Gwneud Cwyn am Aelod o’r Strwythur Llywodraethu sy’n cynnwys aelodau’r Cyngor ac aelodau’r Pwyllgorau. Gallwch gyfeirio at God Ymddygiad  y Cyngor hefyd. Os hoffech wneud cwyn ffurfiol bydd angen i chi lenwi ffurflen gwyno a’i hanfon atom.

Rhagor o wybodaeth

Gallwch gysylltu â’r Cyngor a’r Swyddog Cymorth Gweithredol i gael rhagor o wybodaeth drwy anfon e-bost at council@osteopathy.org.uk.

Cwynion eraill

Mae gweithdrefn debyg i’w chael ar gyfer cwynion am y Cyngor Osteopathig Cyffredinol. Gweler Ein perfformiad am ragor o wybodaeth.