o zone login
  1. You are at:
  2. Home
  3. Cymraeg
  4. Beth yw osteopathi?

Beth yw osteopathi?

System o ddiagnosis a thriniaeth ar gyfer amrywiaeth eang o gyflyrau meddygol yw osteopathi. 

Mae’n gweithio gyda strwythur a gweithrediad y corff, ac mae’n seiliedig ar yr egwyddor bod lles unigolyn yn dibynnu ar y sgerbwd, y cyhyrau, gewynnau a meinweoedd cysylltiol yn gweithredu’n effeithiol gyda’i gilydd.

Patient having examinationYm marn yr osteopath, rhaid i strwythur y corff weithio’n iawn os yw’r corff ei hun yn mynd i weithio’n iawn. Felly, mae’r osteopath yn gweithio i adfer y corff i gyflwr cytbwys, gan wneud hynny heb ddefnyddio cyffuriau neu lawdriniaeth lle bo modd. Mae’r osteopath yn defnyddio dulliau cyffwrdd, trin, ymestyn a thylino’r corff i wella symudedd cymalau, lleddfu tensiwn yn y cyhyrau, gwella’r cyflenwad gwaed a nerfau i feinweoedd, a helpu systemau iacháu naturiol y corff ei hun. Gall hefyd gynnig cyngor ar osgo ac ymarfer corff sy’n helpu rhywun i wella, cyngor ar hybu iechyd ac ar rwystro symptomau rhag dychwelyd.

Ymhlith y cleifion amrywiol sy’n mynd at osteopath mae pobl ifanc, pobl hyn, gweithwyr llaw, gweithwyr swyddfa proffesiynol, menywod beichiog, plant a phobl sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon. Gall cleifion fynd at osteopath i gael triniaeth ar gyfer amrywiaeth eang o gyflyrau, gan gynnwys poen cefn, anaf straen ailadroddus, newid i osgo yn ystod beichiogrwydd, problemau osgo yn sgil straen gyrru neu waith, poen arthritis a mân anafiadau chwaraeon.